Privacy Verklaring

Multatuli Hotel streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk
via de website aan Multatuli Hotel verstrekt worden door ons verwerkt conform de huidige
privacywetgeving. De persoonsregistratie, waarin uw persoonsgegevens verwerkt worden is,
indien noodzakelijk, aangemeld bij de toezichthoudende autoriteit.